حس خوب چهل سالگی
به روز رسانی: محبوبه موحددوست| در تاریخ: شهریور ۲, ۱۳۹۷بدون دیدگاه
برچسب‌ها:

دقیقا به یاد نمی آورم تولد چند سالگی ام بود، چهارده ساله می شدم یا پانزده ساله! البته فکر کنم تولد پانزده سالگی ام بود؛ آن روز، بدون هیچ مقدمه ای، از ته دل آرزو کردم تولد چهل سالگی ام را در هند باشم، و به این آرزوی کودکانه لبخند زدم.
تولد سال بعد آمد؛ آن روز، بدون هیچ مقدمه ای علنی اعلام کردم: “تولد چهل سالگی را در هند می گیرم” و نوجوانانه به خواسته ام لبخند زدم.
تولد سال بعد چه زود سر رسید؛ آن روز، بدون محابا، با دلی قرص تر گفتم، به امید تولد چهل سالگی در هند، و شمع ها را فوت کردم.
تولد سال بعد شد… آن روز، دقیقا خودم را مقابل تاج محل در هند می دیدم در تولد چهل سالگی.

سال ها از پی هم آمدند و رفتند، بارها و بارها رنگ عوض کردم و پوست انداختم، موهای زیبای قهوه ای ام را روزگار هایلایت می کرد و تصمیمات از پی هم می آمدند و می رفتند، آن دخترک شاگرد اول دبیرستان نمونه مردمی بهشت آیین، نه تنها رتبه ی دانشگاههای صنعتی و اصفهان نیاورد، که حتی ریاضیات کاشان اش را با آرمان هایی پر از جامعه ی مدنی عوض می کرد. سال های سخت و شیرین، خنده ها و گریه ها، عاشقی ها و فارغی ها، تنبلی ها و پشتکارها، آمدند و رفتند، آمدند و رفتند… چونان برق و باد.

در این میان، اما… یک چیز استوار در دلم قد می کشید، “خواسته ی روز تولدم”! که هر سال بلندتر بیان می شد، تا جایی که همه ی اطرافیانم به تولد چهل سالگی ام باور دارند، روزهای تولد با صدای رسا، و خنده ای از ته دل، من و آنها می گوییم، تولد چهل سالگی توی هند… .

همراهان و روزگار، بارها و بارها از من امیدوار و ناامید شده اند، فقط قرصی دلشان به خواسته ی چهل سالگی ام پایدار مانده است…. آن هم روز تولد من، بهترین روز زندگی ام، دوم اسفند.
آن هم در چهل سالگی، سالی که از عنفوان نوجوانی بیقرار آمدنش بودم…

خیلی ها می پرسند چرا چهل سالگی، چرا هند!؟
خودم هم نمی دانم، یک آرزوی کودکانه بود و یک خواسته ی عمیق درونی است؛
شاید خواندنی های کودکی هایم از ناصر خسرو، و پیوند قوی قلبی که در تنهایی های ده سالگی با ناصر خسرو برقرار کردم مرا به چهل سالگی سوق داد. نمی دانم.
تنها می دانم که در طوفان های زودگذر و ناپایدار سی و دو سال زندگی عزیزم، آرزویی و خواسته ای از اعماق درون سر بر آورد، و قطعی شد!
تولد چهل سالگی محبوبه – روبروی تاج محل – هند

پیام ها و نظرات شما برای این مطلب:

باعث افتخار ماست تا اولین نفری باشید که پیام/ نظر می گذارید!

avatar
wpDiscuz